.
  Ponton edukuje
 
"(...)
Odczuwanie zaangażowania emo
-
cjonalnego i
popędu seksualnego
w
kierunku osób tej samej płci
nazywamy homoseksualizmem.
Jest jedna z
orientacji psychosek
-
sualnych obok heteroseksualizmu
czy biseksualizmu. Zdaniem na
-
ukowców orientacja psychoseksu
-
alna jest wrodzona, oznacza, to, że
o
tym, czy dany człowiek będzie od
-
czuwał pociąg seksualny do kobiet
czy mężczyzn, decydują geny. To,
czy ktoś jest gejem, lesbijką, osobą
hetero- czy biseksualną, okazuje
się na ogół pod koniec okresu doj
-
rzewania. W
okresie dojrzewania
część nastolatków miewa kontakty
erotyczne z
przedstawicielami obu
płci. Niektórym zainteresowanie
tą samą płcią pozostanie, innym
minie – to wszystko kwestia genów.
W
każdej społeczności niezależnie
od koloru skóry, wyznawanej reli
-
gii, światopoglądu, statusu ekono
micznego osoby homoseksualne stanowią od 5 do 11% populacji.
WHO czyli Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w
1990 roku
skreśliła homoseksualizm z
listy chorób, jednak niestety wiele
osób podziela zacofany pogląd, że miłość homoseksualna jest
czymś nienormalnym, w
wielu krajach dochodzi nawet do tego,
że geje i
lesbijki są prześladowani i
za okazywanie sobie miłości
skazywani na karę więzienia, a
nawet śmierć. Nienawiść do gejów
i
lesbijek nazywamy homofobią, jest to obok rasizmu czyli dys
-
kryminowania kogoś ze względu na kolor skóry, podstawa godna
potępienia. Przecież każdy na prawo kochać! Według polskiego
prawa dyskryminowanie kogoś z
powodu orientacji seksualnej
jest przestępstwem. (...)"w:
http://ponton.org.pl/sites/ponton/files/jak_dojrzewac_i_nie_zwariowac_2012.pdf-


 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475478 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja