.
  NATAN do RM w Lublinie
 
Szanowny Pan
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk
 
Szanowne Panie, Szanowni Panowie
Radni Rady Miasta Lublin
 
 
W związku z projektem stanowiska Rady Miasta w sprawie ideologi gender, które ma być głosowane w tym tygodniu, zwracam się do Państwa z prośbą o przeanalizowanie przed tym głosowaniem tych elementów ideologii gender, które mogą mieć wpływ na edukację dzieci w przedszkolach i szkołach Lublina. 
 
Stowarzyszenie Pedagoów NATAN, w imieniu którego piszę do Państwa, od kilku miesięcy analizuje materiały genderowe, pod kątem ich skutków dla wychowania dzieci i młodzieży.
 
Jednym z najbardziej znaczących genderowych materiałów na temat edukacji są "Standardy edukacji seksualnej w Europie" firmowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Federalny Instytut Edukacji Zdrowotnej w Niemczech (BZgA). 
 
Dokument ten w wersji PDF załączam do niniejszego pisma. Można go też pobrać np. ze strony http://www.federa.org.pl/centrum-prasowe/archiwum-wiadomosci/191-2013/kwiecie-2013/1149-konferencja-powicona-standardom-who-dot-edukacji-seksualnej-w-europie (tu jest też informacja o konferencji w Warszawie, na której ten dokument był oficjalnie zaprezentowany).
 
Poniższe cytacy pochodzą z matrycy "Standardów edukacji seksualnej w Europie", która rozpoczyna się od s. 38.
 
Wedle tych standardów należy w placówkach oświatowych m.in.:
 
dzieci w wieku 0 - 4 lat:
 • poinformować o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”;
 • pomóc dziecku rozwijać „świadomość, że związki są różnorodne”;
 • pomóc dziecku rozwijać „pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia”;
dzieci w wieku 4 - 6 lat:
 • poinformować o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”;
 • poinformować o „różnych koncepcjach rodziny”;
 • pomóc rozwijać „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością";
dzieci w wieku 6 - 9 lat:
 • poinformować o „wyborach dotyczących rodzicielstwa i ciąży, płodności, adopcji”;
 • poinformować o „różnych metodach antykoncepcji”;
 • pomóc dziecku rozwijać „zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu osób)”;
 • poinformować o „seksualnych prawach dzieci”;
 • pomóc dziecku rozwijać „szacunek wobec różnych stylów życia, wartości i norm”;
dzieci w wieku 9 - 12 lat:
 • poinformować o „przyjemności, masturbacji, orgazmie";
 • poinformować o „różnych metodach antykoncepcji i jej stosowaniu, mitach dotyczących antykoncepcji”;
 • poinformować o „doradztwie w zakresie antykoncepcji”;
 • nauczyć „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych";
 • nauczyć "uzyskiwania środków antykoncepcji";
 • poinformować o „różnicach pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną";
 • pomóc dziecku rozwijać „akceptację, szacunek i rozumienie różnorodności dotyczącej seksualności i orientacji seksualnych";
dzieci w wieku 12 - 15 lat
 • poinformować o „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, włączając w to coming out/homoseksualizm”;
 •  nauczyć „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”;
 • pomóc dziecku rozwijać „krytyczne podejście do norm kulturowych / religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.”;
 • poinformować o „prawach seksualnych";
młodzież w wieku 15 lat i więcej:
 • poinformować o „seksie powiązanym z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, a także seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia);
 • pomóc rozwijać „zmianę możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację różnic seksualnych”;
 • pomóc rozwijać „otwartość na różnego rodzaju związki i style życia”;
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Lublin!
Szanowne Panie, Szanowni Panowie - Radni Rady Miasta Lublin!
 
Czy chcieliby Państwo, aby w lubelskich placówkach dzieciom 4-letnim mówić o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”?
 
Czy chcieliby Państwo, aby w lubelskich placówkach pedagodzy i nauczyciele pomagali dzieciom w wieku 9-12 lat rozwijać „zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu osób)” i uczyć „skutecznego stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych"?
 
Czy chcieliby Państwo, aby lubelscy pedagodzy uczyli dzieci 12-15 letnie „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”?
 
Jeśli Państwo nie chcecie dopuścić do takiej sytuacji - prosimy o poparcie projektu stanowiska Rady Miasta Lublin "Wobec destrukcyjnego wpływu ideologii gender".
 
W sytuacji, gdyby Państwo byli zainteresowani szerszą prezentacją genderowych materiałów edukacyjnych - jesteśmy gotowi taką prezentację przygotować. Jesteśmy też gotowi podjąć publiczną dyskusję ze zwolennikami wprowadzania ideologii gender do placówek oświatowych.
 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Pedagogów NATAN
 
z wyrazami szacunku
Zbigniew Barciński
 
Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów 11B m 29, 20-055 Lublin
NIP 712 306 97 02, KRS 0000281982
tel. 81 533 17 25, 609 734 114
e-mail: zb@natan.pl
serwisy internetowe: www.natan.pl 
 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474592 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja