.
  Oświadczenie ZNP w sprawie edukacji równościowej
 
2013-12-09 14:16:21

Oświadczenie ZNP w sprawie edukacji równościowej

 
 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych w nauczycielki i nauczycieli realizujących edukację równościową (zwaną też edukacją równości płci lub edukacją genderową).

Pragniemy podkreślić, że ci nauczyciele i nauczycielki prowadzą zajęcia w oparciu o aktualne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym obowiązującą podstawę programową.

Upowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących treści edukacyjnych programów równościowych oraz stosowanych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą zabaw i ćwiczeń podważa zaufanie rodziców do instytucji szkoły oraz jej pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciwko nieodpowiedzialnym wypowiedziom pseudoekspertów niemających wiedzy pedagogicznej i nieznających polskiego systemu edukacji. Szczególnie oburza nas fakt powoływania się na opinie przedstawicieli bliżej nieokreślonych środowisk akademickich z innych krajów, którzy nierzadko przenoszą do Polski własne fobie i obsesje wynikające z ich osobistych przekonań lub doświadczeń wyniesionych ze swoich krajów.

ZNP pragnie podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oświatowymi dodatkowe programy realizowane w przedszkolu czy szkole muszą uzyskać akceptację rad pedagogicznych i akceptację rodziców. Rozpowszechnianie plotek, że rodzice nie mają świadomości tego, co dzieje się w przedszkolu lub szkole traktujemy jako próbę zafałszowania rzeczywistości służącą dezawuowaniu kompetencji nauczycieli i polaryzacji społeczeństwa. Szerzenie podobnych opinii świadczy też o nieznajomości znaczenia pojęcia równości i o tym jak ważne jest kształtowanie postaw równościowych od najmłodszych lat.

Chcemy także zauważyć, że programy równościowe służą przede wszystkim samym nauczycielkom i nauczycielom oraz rodzicom, mają bowiem pomóc im w umiejętnym reagowaniu na takie zjawiska jak: rosnący konsumpcjonizm wśród dzieci i młodzieży, wzrastająca dysproporcja pomiędzy poziomem wykształcenia chłopców i dziewcząt (education gender gap), przemoc rówieśnicza oparta na stereotypach płciowych, seksualizacja dzieci oraz kierowanie się stereotypami opartymi na płci w wyborze kierunków kształcenia i edukacji zawodowej.

ZNP oświadcza, że udzieli wszechstronnej pomocy nauczycielkom i nauczycielom, którzy starając się wypełniać jak najlepiej swoją powinność, jaką jest wychowanie do równości i demokracji, stali się ofiarami "antygenderowej" nagonki.

Jednocześnie ZNP skierował listy do Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec aktów agresji wymierzonych w nauczycielki i nauczycieli realizujących edukację równościową.

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 475932 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja