Jose Zapatero, premier Hiszpanii w latach 2004-2011, wprowadził wiele kontrowersyjnych, lewicowych rozwiązań, począwszy od swobody aborcji po zalegalizowanie związków osób tej samej płci i wycofanie religii ze szkół.

Przez pewien czas wydawało się, że Polska jest wolna od wirusa takich radykalnych zmian społecznych, uderzających w szczególności w podstawowe wspólnoty, jakimi są małżeństwo i rodzina. Wydawało się, że tzw. prawicowe rządy zapewnią bezpieczeństwo przed takim trendem.

Niestety dzisiaj jest inaczej. Stopniowo, ale systematycznie forsowane są zmiany prawne i obyczajowe idące w bardzo podobnym kierunku, w jakim zmierzał Zapatero.

Niedawne ratyfikowanie przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO jest tego koronnym dowodem. Nie wprowadza ona żadnych nowych rozwiązań prawnych, sprzyjających zmniejszaniu zjawiska przemocy, w stosunku do obecnych już w polskim prawie i praktyce życia społecznego od wielu lat. Natomiast nachalnie wprowadza ona ideologię gender i zamierza do „wykorzeniania” tzw. związków stereotypowych czyli małżeństwo i rodziny. Jej celem jest także walka z tradycją i religią. Wszystko w tym celu, aby nas wprowadzić w „nowy wspaniały świat”, w którym tradycyjne wartości i wspólnoty będą na marginesie. Dla ratyfikowania tej konwencji nie liczono się z krytycznym głosem Kościoła katolickiego czy organizacji rodzinnych, z setkami tysięcy osób, które podpisały protesty w tej sprawie.

Pozbawia się rodziców prawa do decyzji czy ich dzieci mają o rok wcześniej iść do szkoły mimo, że setki tysięcy z nich, podpisało się pod wnioskami o referendum w tej sprawie.

Systematycznie atakuje się szkolny przedmiot Przygotowanie do życia w rodzinie (edukacja seksualna typu A), aby zastąpić je permisywną, biologistyczną edukacją seksualna typu B, z pominięciem odniesienia do małżeństwa i rodziny. Przedmiot ten istnieje w polskich szkołach od 17 lat i dobrze się sprawdza (potwierdzają to kolejne badania naukowe) oraz jest akceptowany przez uczniów i rodziców. Planowane zmiany mają iść w kierunku permisywnej edukacji seksualnej, promocji wczesnej aktywności seksualnej oraz postulatów środowisk LGBT.

Dopuszcza się do wolnej sprzedaży środek wczesnoporonny już od 15 roku życia, bez wiedzy rodziców i konsultacji lekarskiej.

Nawet małe dzieci mają dostęp do treści nasyconych brutalną przemocą i pornografią. Brak jest programów ochrony dzieci przed tymi destrukcyjnymi treściami.

Dzieje się to w otoczce mówienia pozytywnie o rodzinie co powoduje, że wielu osobom trudniej jest zobaczyć rzeczywiste problemy, a tym bardziej dostrzec kierunek poważnych przemian społeczno-kulturowych skierowanych przeciwko rodzinie, a tym samym zbieżnych z programem wdrażanym przez Zapatero.