.
  Kolumbia zgadza się na adopcję dzieci przez homoseksualistów.
 

Kolumbia zgadza się na adopcję dzieci przez homoseksualistów. Kościół: będziemy walczyć

Data publikacji: 2015-02-25 07:00
Data aktualizacji: 2015-02-25 07:43:00
Kolumbia zgadza się na adopcję dzieci przez homoseksualistów. Kościół: będziemy walczyć

„Pary homoseksualne mogą dokonać adopcji jedynie wtedy, gdy prośba taka dotyczy biologicznego dziecka stałego partnera lub partnerki [osoby ubiegającej się o jego adoptowanie]” – to fragment orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w Kolumbii, który pod pewnymi warunkami uznał prawo do adopcji dzieci przez parom jednopłciowym.

 

Prywatny pozew w tej sprawie złożył Kolumbijczyk, który zakwestionował kilka artykułów Kodeksu Praw Dziecka, uznając je za zbyt restrykcyjne co do możliwości tego typu adopcji. Wobec takiej decyzji trybunału Kościół jednoznacznie ogłosił, że nie ustanie w dalszej walce o to, by możliwość adopcji miały jedynie pary heteroseksualne.

 

Biskupi wyrażają sprzeciw wobec tej kontrowersyjnej decyzji. Planują także złożyć wniosek o stwierdzenie jej niekonstytucyjności. Wskazują przy tym, że ewentualna dyskusja na ten temat powinna się odbyć na forum parlamentu. Podkreślają zarazem, że argumenty wysuwane przez Kościół w żadnym wypadku nie mają na celu obrażania ani dyskryminowania osób o skłonnościach homoseksualnych.

 

„Kościół w Kolumbii potępia wszelkie formy dyskryminacji czy nieuzasadnionej przemocy fizycznej lub słownej, skierowane przeciwko osobom o skłonnościach homoseksualnych. Przygarnia z matczyną miłością wszystkich ludzi, bez względu na ich orientację [seksualną], gdyż każda osoba ma tę samą godność przed Bogiem i wobec państwa” – czytamy w komunikacie tamtejszego episkopatu. Biskupi równocześnie wyrażają uznanie katolikom i ludziom należącym do innych Kościołów, wspólnot chrześcijańskich czy grup religijnych za wspieranie działań na rzecz obrony rodziny i poszanowania praw osób nieletnich.

 

 

Źródło: KAI

ged

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474586 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja