.
  Ukraiński deputowany: nie dla homopromocji
 

Ukraiński parlament nie będzie „chronił” praw homoseksualistów?

Data publikacji: 2013-09-08 09:00
Data aktualizacji: 2013-09-09 11:32:00
Ukraiński parlament nie będzie „chronił” praw homoseksualistów?

 

Na pierwszej sesji powakacyjnej, która rozpoczęła się we wtorek 3 września, parlament ukraiński ma przyjąć pakiet ustaw dostosowujących prawo ukraińskie do wymogów Unii Europejskiej. Jest to konieczne w celu podpisania umowy stowarzyszeniowej, planowanego na listopadowy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Jednak deputowany rządzącej krajem Partii Regionów Grigorij Smitiuch zapowiedział, że jego partia zdecydowała się głosować przeciwko przepisom o ochronie paw mniejszości seksualnych.

 

„Jesteśmy krajem prawosławnym i nie zgadzamy się z naszymi kolegami z Unii Europejskiej. Nie można winić naszego kraju ani mnie, jako chrześcijanina, jeśli będziemy głosować przeciwko temu prawu” — powiedział Smitiuch agencji Gołos.ua.

 

Przepisy, przeciwko którym zamierza głosować Partia Regionów, przewidują kary do 5 lat więzienia albo ok. 1000 dolarów grzywny za nieprzyjęcie kogoś do pracy ze względu na jego homoseksualną orientację.

 

Natomiast zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, płeć i wiek nie budzi wątpliwości deputowanych.

 

Źródło: Gołos.ua

dom

 
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474295 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja