.
  10 września drugie czytanie kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy
 
10 września drugie czytanie kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy
Data publikacji: 2014-09-08 10:00
commons.wikimedia.org

Już w środę 10 września odbędzie się w Sejmie głosowanie nad upoważnieniem do ratyfikacji przez Polskę ideologicznej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.


Konwencja nie stanowi skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje jej rzeczywistych źródeł lecz forsuje ideologiczną teorię o przemocy jako zjawisku motywowanym genderowo. Dokument utrzymuje, że jakoby różnice w pojmowaniu ról męskich i żeńskich stanowiły źródło stereotypów i ostatecznie przemocy względem kobiet.

 

Co więcej, autorzy konwencji całkowicie zignorowali lub zmarginalizowali czynniki, które są realnymi przyczynami przemocy wobec kobiet m.in. uzależnienia od pracy, alkoholu czy narkotyków, erozję norm społecznych, obecność przemocy w środkach masowego przekazu oraz uprzedmiotowienie wizerunku kobiety.

 

Przepisy Konwencji otwierają również furtkę do rozmywania naturalnej tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (dokument nakłada m.in. obowiązek nauczania na wszystkich poziomach edukacji o „niestereotypowych rolach płciowych”). Jej zapisy mogą także służyć wywieraniu presji w kierunku legalizacji i upowszechnienia aborcji.

 

Konwencji nie należy ratyfikować również dlatego, że rozwiązania w niej zawarte w ogromnej większości powielają obowiązujące już w Polsce przepisy oraz programy rządowe.

 

Możesz zaapelować do polityków aby głosowali za odrzuceniem Konwencji. Podpisz protest na stronie CitizenGO, który zostanie automatycznie wysłany na adresy e-mail posłów.

w: http://www.ordoiuris.pl/10-wrzesnia-drugie-czytanie-kontrowersyjnej-konwencji-rady-europy,3458,i.html

 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474584 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja