.
  prof. J.Mizielińska autorka badań "nad rodziną z wyboru"
 
prof. nadzw. dr hab. Mizielińska Joanna

kierowniczka projektu „Rodziny z wyboru w Polsce" i profesorka nadzwyczajna w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W latach 2006-2013 związana ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, najpierw jako adiunkt w Instytucie Psychologii Stosunków Międzykulturowych (2006-2008), a następnie jako profesorka w Instytucie Socjologii (2009-2013) oraz Dyrektorka Instytutu (2012). W 2009 roku otrzymała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Wcześniej ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA, gdzie pracowała pod kierunkiem prof. Judith Butler. Prowadziła też badania w Finlandii jako CIMO scholar oraz w Szwecji (grant Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm). Jest autorką wielu artykułów dotyczących problematyki gender studies i queer theory. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z gender i queer studies. Dotyczą kulturowych reprezentacji płci, cielesności i seksualności; nowych form rodzinności i intymności takich jak „rodziny z wyboru" czy queer kinship.

Granty/projekty badawcze

    2013-2015 Badanie „Rodziny z wyboru w Polsce", grant Ideas Plus: www.rodzinyzwyboru.pl
    2011-2012 Badania pilotażowe realizowane w ramach grantu BST SWPS pt. „Rodziny z wyboru w Polsce"
    2009 Visiting researcher w Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Sztokholm
    2004 Grant CIMO (Centre for International Mobility) na realizację projektu pt. "Queering Poland and Finland. On cross-cultural translation of queer theory: differences and similarities", Christina Institute, Helsinki University
    2004 Research visiting scholar, Rutgers University
    2002- 2005 Koordynacja projektu amerykańsko-polsko-czeskiego pt. „Constructing Supranational Political Spaces: The European Union, Eastern Enlargement, and Women's Agency" finansowanego przez National Science Foundation, Washington D.C.
    2001-2002 Stypendium Fulbrighta, Princeton University, opieka naukowa prof. J. Butler

Wybrane publikacje

KSIĄŻKI

    2011 De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspective, Ashgate (redakcja książki i współautorstwo jej dwu rozdziałów wraz z R. Kulpą, autorstwo jednego)
    2008 Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa (współautorstwo wraz z M. Fuszarą, J. Grabowską i J. Regulską).
    2007 Płeć/ciało/seksualność. Wydawnictwo Universitas. Kraków.
    2004 (De)konstrukcje kobiecości. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Gdańsk.

Artykuły w języku polskim

    2013 "Od 'wroga rodziny' do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym" (wraz z A. Stasińską). W: InterAlia nr 8
    2012 „Niebezpieczne związki? Płeć, rasa i seksualność w ramach teorii intersekcjonalności i teorii queer". W: Societas/Communitas
    2012 „Czy macierzyństwo jest już od zawsze heteroseksualne? Próba refleksji". W: R. Hryciuk i E.Korolczuk (red.) Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, s. 235-266
    2010 „Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu". W: Studia Socjologiczne 4 (199), s. 267-283
    2009 "Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer". W: Przegląd Kulturoznawczy nr 2(6), s. 127-140
    2009 „Rodziny i związki intymne – spojrzenie na przekór", W: Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, (red.) A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald. Warszawa.
    2008 „Pomiędzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwań współczesności", W: Societas/Communitas nr 5.
    2008 „Życie rodzinne w obrazach z melancholią w tle. Annie Leibovitz i Susan Sontag", W: Czas Kultury nr 6.
    2008 „W szczelinach płciowego dymorfizmu". W: Ucieleśnienia, tom II, wyd. IFIS, (red.) J. Bator i A. Wieczorkiewicz.
    2005 „Bezdomne ciała w bezdusznym świecie". W: Czas Kultury nr 2.
    2004 „Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartości, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach". W: Krytyka Polityczna nr 5.

Artykuły w języku angielskim i innych

    2012 "(Un)Translatable Queer? Or What is Lost, and Can Be Found in Translation" (wraz z R. Kulpa i A. Stasińska). W: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion, Zaglossuss, Wiedeń
    2010 "Between Silencing and Ignorance: Families of choice in Poland", In Dialogue and Universalism, no 5-6, 2010, s. 77-88
    2010 Hasło na temat Polski do Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. (red.) Chuck Stewart, Greenwood Press, s. 321-336.
     2009 "Is Queer Theory Always Already American?". W: Basque and European Perspective on Cultural and Media Studies. (red.) Maria Pilar Rodriguez. Centre for Basque Studies and University of Nevada, Reno.
    2009 „The Rest Is Silence...: Polish Nationalism and the Question of Lesbian Existence". W: Global Gender Research: Transnational Perspectives (red.) Christine E. Bose and Minjeong Kim, Routledge
    2009 "Who is Afraid of "Kindred Specters"? Death, Mourning, and the Future of Kinship Studies". W Nora vol. 17, nr 1
    2008 "Una presenza apparente: gli studi di genere e queer in Polonia" (Pozorna obecność: gender i queer studies w Polsce), trad. di AlessandroAmenta, W: eSamizdat 2008 (VI), 2-3
    2006 "Queering Moominland: The Problems of Translating Queer Theory into Non-American Context". W: SQS 1/2006.

 w: http://www.psych.pan.pl/pl/struktura/122-dr-hab-joanna-mizielisk


http://rodzinyzwyboru.pl/
 
  Wszedłeś do e-Instytutu jako 474294 odwiedzający. Witaj. copyright by irs  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja